امروز : شنبه 27 بهمن 1397
نماد اعتماد
آموزش
تبلیغات

به پرداخت ملت - به پرداخت ملت

-------------------------------------

 

----------------------

PRchecker.info

----------------------

----------------------

pabi.ir Alexa/PageRank

----------------------

pabi.ir CY/PageRank

----------------------

pabi.ir Trust

----------------------

pabi.ir Real PR

----------------------

pabi.ir value

----------------------

CoolSocial

----------------------

آمار سایت
تبلیغ بازدید تاریخ
0 905 97/11/27
2 2,034 97/11/26
3 4,419 97/11/25
2 2,567 97/11/24
1 2,194 97/11/23
0 2,457 97/11/22
2 1,410 97/11/21
1 1,838 97/11/20
1 1,876 97/11/19
2 2,034 97/11/18
لینک دوستان
:: متخصص درمان اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان در اصفهان
درمان:
- اختلالات خلقی (افسردگی - دوقطبی و...)
- اختلالات اضطرابی، وسواس و خواب
- اختلالات سایکوسوماتیک (روان - تنی)
- اختلالات اعصاب و روان در طول بارداری و پس از زایمان
- اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان (بیش فعالی و...)
- اختلالات سالمندان (دمانس و...)

دکتر ریحانه خدادادی
متخصص اعصاب و روان
دارای بورد تخصصی
نظام پزشکی 81108
عضو انجمن سایکوسوماتیک اروپا
---
اصفهان، خیابان شمس آبادی، نرسیده به چهارراه قصر، ساختمان قمرالدوله، طبقه اول، واحد 107
---
03132209822
09130913549
=================
متخصص، متخصص اعصاب و روان، متخصص اعصاب و روان در اصفهان، متخصص اعصاب و روان اصفهان، متخصص اعصاب و روان خوب، متخصص اعصاب و روان خوب در اصفهان، معرفی متخصص اعصاب و روان، بهترین متخصص اعصاب و روان، بهترین متخصص اعصاب و روان در اصفهان، متخصص کودکان، متخصص کودکان در اصفهان، متخصص سالمندان، متخصص اعصاب و روان سالمندان، متخصص اعصاب و روان سالمندان در اصفهان، متخصص درمان وسواس، متخصص درمان دو قطبی در اصفهان، متخصص اعصاب و روان در اصفهان، متخصص، متخصص اعصاب، متخصص اعصاب در اصفهان، متخصص اعصاب اصفهان، متخصص اعصاب خوب، متخصص اعصاب خوب در اصفهان، معرفی متخصص اعصاب، بهترین متخصص اعصاب، بهترین متخصص اعصاب در اصفهان، متخصص کودکان، متخصص کودکان در اصفهان، متخصص سالمندان، متخصص اعصاب سالمندان، متخصص اعصاب سالمندان در اصفهان، متخصص درمان وسواس، متخصص درمان دو قطبی در اصفهان، متخصص اعصاب در اصفهان، دکتر، دکتر اعصاب و روان، دکتر اعصاب و روان در اصفهان، دکتر اعصاب و روان اصفهان، دکتر اعصاب و روان خوب، دکتر اعصاب و روان خوب در اصفهان، معرفی دکتر اعصاب و روان، بهترین دکتر اعصاب و روان، بهترین دکتر اعصاب و روان در اصفهان، دکتر کودکان، دکتر کودکان در اصفهان، افسردگی کودکان، درمان افسردگی کودکان، افسردگی سالمندان، دکتر سالمندان، دکتر اعصاب و روان سالمندان، دکتر اعصاب و روان سالمندان در اصفهان، درمان افسردگی پس از زایمان، درمان اضطراب، درمان وسواس، دکتر درمان وسواس، دکتر درمان دو قطبی در اصفهان، متخصص اعصاب و روان در اصفهان، دکتر، دکتر اعصاب، دکتر اعصاب در اصفهان، دکتر اعصاب اصفهان، دکتر اعصاب خوب، دکتر اعصاب خوب در اصفهان، معرفی دکتر اعصاب، بهترین دکتر اعصاب، بهترین دکتر اعصاب در اصفهان، دکتر کودکان، دکتر کودکان در اصفهان، افسردگی کودکان، درمان افسردگی کودکان، افسردگی سالمندان، دکتر سالمندان، دکتر اعصاب سالمندان، دکتر اعصاب سالمندان در اصفهان، درمان افسردگی پس از زایمان، درمان اضطراب، درمان وسواس، دکتر درمان وسواس، دکتر درمان دو قطبی در اصفهان، متخصص اعصاب در اصفهان، دکتر اختلالات رفتاری در نوجوانان در اصفهان، متخصص اختلالات رفتاری در نوجوانان در اصفهان، دکتر ریحانه خدادادی، ریحانه خدادادی، متخصص اعصاب و روان در شهر اصفهان، درمان اختلالات خواب، درمان فوبیا، دکتر برای فوبیا، دکتر متخصص در اصفهان، بهترین دکتر متخصص اعصاب، بهترین دکتر متخصص اعصاب و روان در اصفهان، درمان سایکوسوماتیک، دکتر سایکوسوماتیک، متخصص سایکوسوماتیک، سایکوسوماتیک در اصفهان، درمان دوقطبی بودن، مشاور دو قطبی بودن، متخصص درمان دوقطبی در اصفهان، دکتر روانشناس در اصفهان، متخصص روانشناس در اصفهان، متخصص روانپزشک، روانپزشک در اصفهان، متخخص روانپزشک در اصفهان، بهترین دکتر روانشناسی در اصفهان، بهترین دکتر روانپزشک در اصفهان، مشاوره روانشناسی در اصفهان
مشخصات آگهی
اصفهان، خیابان شمس آبادی، نرسیده به چهارراه قصر، ساختمان قمرالدوله، طبقه اول، واحد 107
09130913549
dr.kh1397@gmail.com
دکتر ریحانه خدادادی
اصفهان
ثبت : شنبه 28 مهر 1397 | انقضاء : سه شنبه 30 بهمن 1397
متخصص , متخصص اعصاب و روان , متخصص اعصاب و روان در اصفهان , متخصص اعصاب و روان اصفهان , متخصص اعصاب و روان خوب , متخصص اعصاب و روان خوب در اصفهان , معرفی متخصص اعصاب و روان , بهترین متخصص اعصاب و روان , بهترین متخصص اعصاب و روان در اصفهان , متخصص کودکان , متخصص کودکان در اصفهان , متخصص سالمندان , متخصص اعصاب و روان سالمندان , متخصص اعصاب و روان سالمندان در اصفهان , متخصص درمان وسواس , متخصص درمان دو قطبی در اصفهان , متخصص اعصاب و روان در اصفهان , متخصص , متخصص اعصاب , متخصص اعصاب در اصفهان , متخصص اعصاب اصفهان , متخصص اعصاب خوب , متخصص اعصاب خوب در اصفهان , معرفی متخصص اعصاب , بهترین متخصص اعصاب , بهترین متخصص اعصاب در اصفهان , متخصص کودکان , متخصص کودکان در اصفهان , متخصص سالمندان , متخصص اعصاب سالمندان , متخصص اعصاب سالمندان در اصفهان , متخصص درمان وسواس , متخصص درمان دو قطبی در اصفهان , متخصص اعصاب در اصفهان , دکتر , دکتر اعصاب و روان , دکتر اعصاب و روان در اصفهان , دکتر اعصاب و روان اصفهان , دکتر اعصاب و روان خوب , دکتر اعصاب و روان خوب در اصفهان , معرفی دکتر اعصاب و روان , بهترین دکتر اعصاب و روان , بهترین دکتر اعصاب و روان در اصفهان , دکتر کودکان , دکتر کودکان در اصفهان , افسردگی کودکان , درمان افسردگی کودکان , افسردگی سالمندان , دکتر سالمندان , دکتر اعصاب و روان سالمندان , دکتر اعصاب و روان سالمندان در اصفهان , درمان افسردگی پس از زایمان , درمان اضطراب , درمان وسواس , دکتر درمان وسواس , دکتر درمان دو قطبی در اصفهان , متخصص اعصاب و روان در اصفهان , دکتر , دکتر اعصاب , دکتر اعصاب در اصفهان , دکتر اعصاب اصفهان , دکتر اعصاب خوب , دکتر اعصاب خوب در اصفهان , معرفی دکتر اعصاب , بهترین دکتر اعصاب , بهترین دکتر اعصاب در اصفهان , دکتر کودکان , دکتر کودکان در اصفهان , افسردگی کودکان , درمان افسردگی کودکان , افسردگی سالمندان , دکتر سالمندان , دکتر اعصاب سالمندان , دکتر اعصاب سالمندان در اصفهان , درمان افسردگی پس از زایمان , درمان اضطراب , درمان وسواس , دکتر درمان وسواس , دکتر درمان دو قطبی در اصفهان , متخصص اعصاب در اصفهان , دکتر اختلالات رفتاری در نوجوانان در اصفهان , متخصص اختلالات رفتاری در نوجوانان در اصفهان , دکتر ریحانه خدادادی , ریحانه خدادادی , متخصص اعصاب و روان در شهر اصفهان , درمان اختلالات خواب , درمان فوبیا , دکتر برای فوبیا , دکتر متخصص در اصفهان , بهترین دکتر متخصص اعصاب , بهترین دکتر متخصص اعصاب و روان در اصفهان , درمان سایکوسوماتیک , دکتر سایکوسوماتیک , متخصص سایکوسوماتیک , سایکوسوماتیک در اصفهان , درمان دوقطبی بودن , مشاور دو قطبی بودن , متخصص درمان دوقطبی در اصفهان , دکتر روانشناس در اصفهان , متخصص روانشناس در اصفهان , متخصص روانپزشک , روانپزشک در اصفهان , متخخص روانپزشک در اصفهان , بهترین دکتر روانشناسی در اصفهان , بهترین دکتر روانپزشک در اصفهان , مشاوره روانشناسی در اصفهان
بازدید : 20
آگهی های مرتبط
انجام کلیه خدمات دندانپزشکی انجام کلیه خدمات دندانپزشکی
انجام کلیه خدمات دندانپزشکی و دندانسازی در اصفهان عصب کشی و ترمیم انواع روکش دندان دندانپزشکی زیبایی اصلاح طرح لبخند ترمیم های زیبایی همرنگ دندان روکش های زیبایی ایمپلنت ارتودنسی ساخت انواع دندان مصنوعی پروتز کامل کرم ...
بروز رسانی : 1397/11/24 
تزریق بوتاکس با ۵۰% تخفیف! تزریق بوتاکس با ۵۰% تخفیف!
تزریق بوتاکس توسط خانم دکتر دیندار با ۵۰% تخفیف و پرداخت ۳۸۰,۰۰۰ تومان بجای ۷۶۰,۰۰۰ تومان در کرج آفر! از حداقل قیمت برای برندهای مجوز دار شروع شده است قیمت برای یک سی سی می باشد پذیرایی از مراجعین محیطی سالم و بهداشتی با سیستم ...
بروز رسانی : 1397/10/28 
ارائه کلیه خدمات دندانپزشکی در کلینیک دندانپزشکی شیخ صدوق ارائه کلیه خدمات دندانپزشکی در کلینیک دندانپزشکی شیخ صدوق
کلینیک دندانپزشکی شیخ صدوق واقع در اصفهان , کلیه خدمات دندانپزشکی از جمله ترمیم و زیبایی ، درمان ریشه یا عصب کشی ، جراحی لثه ، روکش دندان ، جرم گیری و بروساژ ، پروتز ثابت ، پروتز متحرک ، ایمپلنت ، ارتودنسی و ... با مناسب ترین ...
بروز رسانی : 1397/10/22 
چال گونه در کلینیک زیبایی با ۵۰% تخفیف! چال گونه در کلینیک زیبایی با ۵۰% تخفیف!
چال گونه در کلینیک زیبایی اندیشه با دکتر نرگس اخوان صباغ با ۵۰% تخفیف و پرداخت فقط ۵۷۵,۰۰۰ تومان بجای ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان در کرج آفر! ایجاد زیبایی در صورت جذابیت بیشتر در چهره سایر خدمات: لیزر تاتو کربوکسی تراپی خال برداری تزریق ...
بروز رسانی : 1397/10/4 
ماساژ ریلکسی درمان لاغری در باشگاه با ۳۰% تخفیف! ماساژ ریلکسی درمان لاغری در باشگاه با ۳۰% تخفیف!
ماساژ ریلکسی درمان لاغری در باشگاه نسل آهن با ۳۰% تخفیف و پرداخت فقط ۴۹,۰۰۰ تومان بجای ۷۰,۰۰۰ تومان در کرج آفر! رزرو : دارد جای پارک آسان: دارد مجهز به سیستم حضور و غیاب اعضاء اختصاص کمد شخصی برای هر نفر با کارت مغناطیسی استفاده ...
بروز رسانی : 1397/10/4 
کپسول های لاغری تقلبی بلوبری و جی سی کپسول های لاغری تقلبی بلوبری و جی سی
کپسول های لاغری تقلبی بلوبری و جی سی بلوبری blueberry جی سی GC Herbal slimming این محصولات با ترکیبات مسموم کننده غده تیروئید و رادیواکتیویته به شدت توسط سازمان غذا و داروی آمریکا و سازمان بهداشت سازمان ملل WHO ممنوع اعلام شده است. در ...
بروز رسانی : 1397/10/22 
آگهی های ویژه خدمات پزشکی
ارائه کلیه خدمات دندانپزشکی در کلینیک دندانپزشکی شیخ صدوق ارائه کلیه خدمات دندانپزشکی در کلینیک دندانپزشکی شیخ صدوق
کلینیک دندانپزشکی شیخ صدوق واقع در اصفهان , کلیه خدمات دندانپزشکی از جمله ترمیم و زیبایی ، درمان ریشه یا عصب کشی ، جراحی لثه ، روکش دندان ، جرم گیری و بروساژ ، پروتز ثابت ...
بروز رسانی : 1397/10/22 
کپسول های لاغری تقلبی بلوبری و جی سی کپسول های لاغری تقلبی بلوبری و جی سی
کپسول های لاغری تقلبی بلوبری و جی سی بلوبری blueberry جی سی GC Herbal slimming این محصولات با ترکیبات مسموم کننده غده تیروئید و رادیواکتیویته به شدت توسط سازمان غذا و داروی آمریکا ...
بروز رسانی : 1397/10/22 
ماساژ ریلکسی درمان لاغری در باشگاه با ۳۰% تخفیف! ماساژ ریلکسی درمان لاغری در باشگاه با ۳۰% تخفیف!
ماساژ ریلکسی درمان لاغری در باشگاه نسل آهن با ۳۰% تخفیف و پرداخت فقط ۴۹,۰۰۰ تومان بجای ۷۰,۰۰۰ تومان در کرج آفر! رزرو : دارد جای پارک آسان: دارد مجهز به سیستم حضور و غیاب ...
بروز رسانی : 1397/10/4 
چال گونه در کلینیک زیبایی با ۵۰% تخفیف! چال گونه در کلینیک زیبایی با ۵۰% تخفیف!
چال گونه در کلینیک زیبایی اندیشه با دکتر نرگس اخوان صباغ با ۵۰% تخفیف و پرداخت فقط ۵۷۵,۰۰۰ تومان بجای ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان در کرج آفر! ایجاد زیبایی در صورت جذابیت بیشتر در چهره سایر ...
بروز رسانی : 1397/10/4 
انجام کلیه خدمات دندانپزشکی انجام کلیه خدمات دندانپزشکی
انجام کلیه خدمات دندانپزشکی و دندانسازی در اصفهان عصب کشی و ترمیم انواع روکش دندان دندانپزشکی زیبایی اصلاح طرح لبخند ترمیم های زیبایی همرنگ دندان روکش های زیبایی ایمپلنت ارتودنسی ساخت ...
بروز رسانی : 1397/11/24 
تزریق بوتاکس با ۵۰% تخفیف! تزریق بوتاکس با ۵۰% تخفیف!
تزریق بوتاکس توسط خانم دکتر دیندار با ۵۰% تخفیف و پرداخت ۳۸۰,۰۰۰ تومان بجای ۷۶۰,۰۰۰ تومان در کرج آفر! از حداقل قیمت برای برندهای مجوز دار شروع شده است قیمت برای یک سی سی ...
بروز رسانی : 1397/10/28 
آگهی های ویژه خدمات
نگارش طرح توجیهی را به ما بسپارید نگارش طرح توجیهی را به ما بسپارید
نگارش طرح توجیهی را به ما بسپارید در تمامی زمینه های فنی و اقتصادی: عمرانی، خدماتی، گردشگری، بهداشتی، حمل و نقل، بازرگانی ، صنعت، معدن، تجارت، مسکن، کشاورزی، خدمات، ...
بروز رسانی : 1397/10/22